Historie Inter Cars

Financování formou private equity

Finanční kapitál z private equity byl využita na realizaci strategie optimálního rozvoje. Ta zajišťuje kapitál, ale také podporuje klíčová strategická rozhodnutí, která ovlivňují růst hodnoty společnosti. Tento proces obsahuje nákup akcií nebo podílů ve společnostech, které nejsou veřejně obchodovány na burze.

Získání kapitálu na rozvoj nových technologií, na produkty, akvizice jiných společnosti nebo zvýšení provozního kapitálu umožnilo společnosti Inter Cars další rozvoj. Hlavní myšlenkou private equity je navýšení hodnoty společnosti prostřednictvím uvedených činností.